Roarrr Movement: dé plek voor verbinding en persoonlijke groei!
Empowerment trainingen gericht op zelfbeeld, mentale gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. Voor jongeren en jongvolwassenen. 

Thema’s

1. Zelfbeeld

Wij gaan in gesprek en samen actief aan de slag met het thema zelfbeeld.

Bewustwording
Hoe kijk je naar jezelf en waarom? Welke oordelen heb je over jezelf? Hoe denk je dat anderen over jou denken? Welke innerlijke dialoog heb je? Wat zijn je onzekerheden? Hoe zit het me je eigenwaarde?
Maar ook, waar ben je blij mee? Wat zijn je krachten? Wanneer voel je je goed? Vragen die allemaal bijdragen aan de bewustwording m.b.t. je eigen zelfbeeld. 

Weerbaarheid
A
ls je weet waar je sterke en zwakke punten liggen, herken je het ook als iemand deze aanraakt of erop inspeelt. Eigen gedachten of andermans woorden kunnen diepe wonden maken. Wij willen jongeren en jongvolwassenen leren om negatieve gedachten om te buigen, en adequaat te reageren op een schadelijke opmerking van een ander.

Zelfvertrouwen
Wat je aandacht geeft groeit. Wij willen jongeren en jongvolwassenen helpen zich te focussen op hun kwaliteiten en/of features waar ze blij mee zijn. Als je van binnen blij bent met wie je bent en leert om minder te vergelijken, zul je merken dat je zelfbeeld verandert en je (nog) lekkerder in je vel gaat zitten. 

2. Mentale gezondheid

Wij gaan in gesprek en samen actief aan de slag met het thema mentale gezondheid.

Bewustwording
Wat kun je je ongelofelijk verloren en ongelukkig voelen in je puberteit. Je groeit van meisje naar een jonge vrouw en daarbij kunnen emoties en hormonen soms behoorlijk de overhand nemen. Niemand die je hier echt op voorbereid of je aan de hand neemt. Je leert Frans, wiskunde, biologie, maar er is wat minder aandacht voor levensvragen of je emotionele intelligentie. Ook als twintiger maak je nog een enorme groei door naar volwassenheid, wat vaak gepaard gaat met vele ups en downs. Struggles met je gemoedstoestand zijn er in iedere levensfase. Tot je dertigste ben je nog volop bezig met het vormen van je identiteit, wat je nog wat onevenwichtig kan maken. Je maakt situaties voor het eerst mee en kan bijkomende emoties als zeer heftig en beangstigend ervaren. Wij werken aan bewustwording van je gemoedstoestand door open over emoties te praten, kwetsbaarheid te tonen en mee te geven dat je er niet alleen voor staat.

Weerbaarheid
Hoe leer je emoties herkennen en wat brengen ze? Hoe en wanneer ontstaan onaangename gedachten en emoties? Hoe zorg je ervoor dat je niet telkens wordt overvallen en overweldigd door je emoties? Door hierover in gesprek te gaan en bewust mee aan de slag te gaan, krijg je meer in controle over je gemoedstoestand. 

Zelfvertrouwen
Weten dat je niet de enige bent die bepaalde dingen voelt of ervaart draagt bij aan je zelfvertrouwen – we’re in this together. De kunst om je emoties te herkennen, aanvaarden en ermee om te gaan, geeft je zelfvertrouwen een flinke boost!

3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wij gaan in gesprek en samen actief aan de slag met het thema seksuele intimidatie & misbruik.

Bewustwording
Dankzij de #metoo beweging is er meer bewustwording m.b.t. seksuele intimidatie, aanranding en seksueel misbruik. Wij ondersteunen de beweging en willen hier op onze manier een steentje aan bijdragen. Wij vinden het belangrijk een beeld te vormen van hoe iemand naar seksualiteit kijkt. Ook besteden wij extra aandacht aan social shaming. Wij willen dat jongeren en jongvolwassenen helder krijgen wat hun wensen zijn en waar hun grenzen liggen, – zodat zij alleen nog dingen doen die in overeenstemming zijn met waar zij zich goed bij voelen.

Weerbaarheid
Als je weet wat je wilt en waarom, zul je het gaan herkennen als er dingen gebeuren die niet overeenstemmen met jouw beeld van gewenst gedrag. Je kunt adequaat reageren op toespelingen die jij niet prettig vindt en gemakkelijker situaties een halt toe roepen en nee zeggen. Mocht je al negatieve ervaringen hebben opgedaan, dan kun je deze analyseren en zo een negatieve ervaring gebruiken om herhaling te voorkomen. Ook laten wij weten waar je naartoe kan gaan als je intimidatie of misbruik meemaakt. 

Zelfvertrouwen
Er zijn heel veel motieven om seks te hebben. Liefde (wat hopelijk meestal het motief is), gezien worden, acceptatie, populariteit, erbij horen, pleasen, je eigen grenzen opzoeken, je afzetten, lol maken, ervaringen opdoen, geld of dwang etc. 
Seksuele handelingen zonder wederzijdse liefde en respect in combinatie met weinig zelfvertrouwen en inzicht van eigen grenzen, leidt veelal tot negatieve seksuele ervaringen. Wij werken op verschillende manieren aan het versterken van het zelfvertrouwen met als doel dat iedere persoon weldoordachte keuzes maakt met wie, waar en waarom zij haar lichaam deelt. 

4. Mentaal & fysiek geweld

Wij gaan in gesprek en samen actief aan de slag met het thema fysiek & mentaal geweld.

Bewustwording
Mentaal en fysiek geweld komt zeer regelmatig voor, voornamelijk bij vrouwen. Als je als kind bent opgegroeid in een gezin waar geweld voorkomt, heb je een grotere kans dat je dit in relaties opnieuw mee zult maken. Maar ook zonder een problematische jeugd kan het op je pad komen, doordat je bijvoorbeeld rode vlaggen niet op tijd te herkent. Fysiek en mentaal geweld blijft o.a. door schaamte vaak verborgen. Wij willen de stilte doorbreken, zodat er meer bewustwording over dit thema ontstaat. 

Weerbaarheid
Door het thema mentaal en fysiek geweld aan te kaarten en ervaringen te delen, willen wij handvatten bieden om mentaal en fysiek geweld te voorkomen of te stoppen. Wij leren een winnaars mentaliteit aan te nemen, van passief naar assertief. Hierbij komen vragen aan bod, als: Hoe herken je rode vlaggen? Hoe en waarom moet je je grenzen aangeven? Wat kun je doen om uit een gewelddadige situatie te komen? En hoe ga je om met trauma door geweld? 

Zelfvertrouwen
Door mentaal en fysiek geweld loopt je zelfvertrouwen enorme schade op. Deze schade kun je levenslang met je meedragen, ook wanneer je er geen slachtoffer meer van bent. Dit betekent niet dat je voor altijd gebukt hoeft te blijven gaan onder deze schade. Je kunt je zelfvertrouwen opnieuw opbouwen. Wij willen hieraan bijdragen door o.a. te kijken naar het belang van zelfliefde, hoe je die kunt vergroten en door te kijken naar hoe je weerbaarheid kan tonen.  

Verder lezen over onze aanpak?