Roarrr Principes

Veiligheid en het gevoel jezelf te kunnen zijn, zijn voor ons cruciaal in de training. Om een veilige en positieve sfeer te creëren en waarborgen, hebben wij de Roarrr principes opgesteld.

  1. Wij brengen niet naar buiten wat er binnen de groep gedeeld wordt.
  2. Wij zijn liefdevol en vriendelijk naar elkaar toe.
  3. Wij respecteren elkaars mening.
  4. Wij veroordelen elkaar niet.
  5. Wij gaan uit van de kracht in de ander.

De Roarrr Training is inzetbaar voor meiden en jonge vrouwen van 13 – 35 jaar. Wij zorgen dat elke training goed aansluit bij de leeftijden van de deelnemers en ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden.  

Verder lezen over onze aanpak?