Roarrr Movement: dé plek voor verbinding en persoonlijke groei!
Empowerment trainingen gericht op zelfbeeld, mentale gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. Voor jongeren en jongvolwassenen. 

Pijlers

1. Bewustwording

Wij brengen theorie en statistieken in beeld over zelfbeeld, mentale gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. Wij zorgen voor bewustwording van een eigen visie en standpunt m.b.t. de thema’s die in de training aan bod komen. Wat vind je wel en niet ok, en waarom? Wij willen jongeren en jongvolwassenen helpen hun eigen grenzen te leren herkennen en te bepalen. 

2. Weerbaarheid

Onder weerbaarheid verstaan wij het herkennen, vormen en/of aantrekken van een gezond en positief sociaal netwerk. Ook verstaan wij onder weerbaarheid het vermogen van een jongeren en jongvolwassenen om (met behulp van geweldloze communicatie) grenzen aan te voelen en aan te geven.

3. Zelfvertrouwen

Onder zelfvertrouwen verstaan wij de mate waarin iemand vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen, zichzelf accepteert en lief heeft.  

Wie zelfverzekerd is, wordt weerbaar. En wie weerbaarheid toont, voelt zich krachtiger. Daarom zijn de pijlers weerbaarheid en zelfvertrouwen met elkaar verweven. 

Verder lezen over onze aanpak?