Roarrr Movement: dé plek voor verbinding en persoonlijke groei!
Empowerment trainingen gericht op zelfbeeld, mentale gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. Voor jongeren en jongvolwassenen. 

Roarrr
Training Basis

(1 dag)

De training is opgedeeld in een ochtend- en middag-gedeelte. 

In de ochtend maken wij kennis met elkaar. Wij introduceren de Roarrr principes, die zorgen voor een veilige en prettige sfeer.

We gaan open in gesprek over onze 4 thema’s, waarbij bewustwording centraal staat. 
Per thema bedenkt de deelnemer een leerdoel. 
Aan het einde van de ochtend kiest elke deelnemer een thema en leerdoel om in de middag verder mee aan de slag te gaan. 

In de middag wordt er in tweetallen gewerkt aan het eigen leerdoel.
Verder doen we speelse en interactieve oefeningen die bijdragen aan het zelfvertrouwen. De deelnemer eindigt de dag met het “Roarrr! gevoel”; geïnspireerd, zelfbewust en vol vertrouwen!

Een deelnemer aan de Roarrr training, op individueel niveau:

 • Leert open in gesprek te gaan over onze thema’s.
 • Vormt een eigen kijk en standpunten m.b.t. deze thema’s.
 • Weet voor zichzelf per thema wat de eigen leerdoelen zijn en waar zij aan wil werken.
 • Leert een eerste stap te bedenken m.b.t. het realiseren van een leerdoel.
 • Wordt zich bewuster van de eigen grenzen en leert hoe deze duidelijk aan te geven.
 • Wordt weerbaarder.
 • Leert oefeningen die bijdragen aan het versterken van haar zelfvertrouwen.
 • Eindigt de dag met het “Roarrr! gevoel”: geïnspireerd, zelfbewust en vol vertrouwen!


Een deelnemer aan de Roarrr training, op
groeps niveau:

 • Leren opener naar elkaar toe te zijn.
 • Ontdekken dat ze meestal niet de enigen zijn.
 • Ervaren dat ze er niet alleen voor staan.
 • Worden closer, het gevoel van saamhorigheid en onderling vertrouwen neemt toe.

Veiligheid en het gevoel jezelf te kunnen zijn, zijn voor ons cruciaal in de training. Om een veilige en positieve sfeer te creëren en waarborgen, hebben wij de Roarrr principes opgesteld.

 1. Wij brengen niet naar buiten wat er binnen de groep gedeeld wordt.
 2. Wij zijn liefdevol en vriendelijk naar elkaar toe.
 3. Wij respecteren elkaars mening.
 4. Wij veroordelen elkaar niet.
 5. Wij gaan uit van de kracht in de ander.

De Roarrr Training is inzetbaar voor meiden en jonge vrouwen van 12 – 30 jaar. Wij zorgen dat elke training goed aansluit bij de leeftijden van de deelnemers en ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden.  

Locatie: op eigen locatie, scholen of zorginstellingen

Trainingsduur: 10.00 – 16.30 uur

Groepsgrootte: 8 – 16 personen (andere aantallen bespreekbaar)

Prijs: op aanvraag

Data: flexibel, in overleg

Roarrr
Training Plus 

(2 dagen*)

*Dag 2 van Roarrr Training Plus is ook los te boeken voor wie Roarrr Training Basis al heeft gedaan.  

Dag 1.

De eerste dag is opgedeeld in een ochtend- en middag-gedeelte. 

In de ochtend maken wij  kennis met elkaar. Wij introduceren de Roarrr principes, die zorgen wij voor een veilige en fijne sfeer.

We gaan open in gesprek over onze 4 thema’s, waarbij bewustwording centraal staat. 
Per thema bedenkt de deelnemer een leerdoel. 
Aan het einde van de ochtend kiest elke deelnemer een thema en leerdoel om in de middag verder mee aan de slag te gaan. 

In de middag wordt er in tweetallen gewerkt aan het eigen leerdoel.
Verder doen we speelse en interactieve oefeningen die bijdragen aan iemand haar zelfvertrouwen. De deelnemer eindigt de dag met het “Roarrr! gevoel”; geïnspireerd, zelfbewust en vol vertrouwen!


Dag 2

In de ochtend maken wij kennis met elkaar. Wij introduceren de Roarrr principes, die zorgen voor een veilige en prettige sfeer.

We gaan open in gesprek over onze thema’s, waarbij onze eigen ervaringen en situaties centraal staan. Wij gaan in gesprek met elkaar over hoe deze situaties zijn ontstaan en hoe deze anders aangepakt hadden kunnen worden. Hierbij gaat het wederom om bewustwording en het belang van het bewaken van de eigen grenzen. 

Na deze intensieve en verhelderende gesprekken oefenen wij met technieken die bijdragen aan een positieve gemoedstoestand.

Aan het begin van de middag gaan wij in op de verschillende manieren van handelen in dreigende of vervelende situaties: ‘Fight, flight or freeze’-modus. Wij zorgen dat iedere deelnemer na gaat denken over de manier waarop zij handelt in dreigende of vervelende situaties. In tweetallen wordt er gewerkt aan een opdracht over deze ‘overlevingsmechanismen’. 

Wij gaan kijken naar het ontstaan en de invloed van  beperkende en versterkende ‘overtuigingen’. Wij gaan hier actief mee oefenen, met als doel de deelnemer inzicht te geven in welke gedachten haar beperken of juist versterken.

Ook behandelen wij het nut van emoties. Je leert emoties te pijlen, te onderscheiden en te begrijpen.

Wij sluiten de dag af met de introductie van de “Roarrr check-in list”. Vragenlijsten voor zelfreflectie met verschillende doeleinden.

De deelnemer eindigt de dag met het Roarrr! gevoel”; geïnspireerd, zelfbewust en vol vertrouwen!

Een deelnemer van de Roarrr training, op individueel niveau:

Dag 1

 • Leert open in gesprek te gaan over onze thema’s
 • Vormt een eigen kijk en standpunten m.b.t. deze thema’s.
 • Weet voor zichzelf per thema wat eigen leerdoelen zijn en waar zij aan wilt werken
 • Leert een eerste stap te bedenken m.b.t. het realiseren van een leerdoel.
 • Wordt zich bewuster van eigen grenzen en leert hoe deze duidelijk aan te geven.
 • Wordt weerbaarder
 • Leert oefeningen die bijdragen aan het versterken van je zelfvertrouwen.
 • Eindigt de dag met het “Roarrr! gevoel”: geïnspireerd, zelfbewust en vol vertrouwen!


Dag 2

 • Ervaart een dieper bewustzijn m.b.t. het eigen gedrag en gevoel.
 • Leert ontspannings- en focustechnieken.
 • Leert dat eigen handelen effect kan hebben op de uitkomst van een situatie. 
 • Leert waar gedragingen en overtuigingen vandaan komen.
 • Begrijpt het nut van emoties en leert deze te pijlen, te onderscheiden en te begrijpen.
 • Krijgt de beschikking over technieken om een gezonde gemoedstoestand en zelfbeeld te creëren en te behouden.


Deelnemers van de Roarrr training, op
groeps niveau:

 • Leren opener naar elkaar toe te zijn.
 • Ontdekken dat ze meestal niet de enigen zijn.
 • Ervaren dat ze er niet alleen voor staan.
 • Worden closer, het gevoel van saamhorigheid en onderling vertrouwen neemt toe.

Veiligheid en het gevoel jezelf te kunnen zijn, zijn voor ons cruciaal in de training. Om een veilige en positieve sfeer te creëren en waarborgen, hebben wij de Roarrr principes opgesteld.

 1. Wij brengen niet naar buiten wat er binnen de groep gedeeld wordt.
 2. Wij zijn liefdevol en vriendelijk naar elkaar toe.
 3. Wij respecteren elkaars mening.
 4. Wij veroordelen elkaar niet.
 5. Wij gaan uit van de kracht in de ander


De Roarrr Training is inzetbaar voor meiden en jonge vrouwen van 12 – 30 jaar. Wij zorgen dat elke training goed aansluit bij de leeftijden van de deelnemers en ontwikkelingsfases waarin zij zich bevinden.   

Locatie: op eigen locatie, scholen of zorginstellingen

Trainingsduur: 10.00 – 16.30 uur

Groepsgrootte: 8 – 16 personen (andere aantallen bespreekbaar)

Prijs:  op aanvraag 

Data: flexibel, in overleg

Dag 1.

De eerste dag is opgedeeld in een ochtend- en middag-gedeelte. 

In de ochtend maken wij  kennis met elkaar. Wij introduceren de Roarrr principes, die zorgen wij voor een veilige en fijne sfeer.

We gaan open in gesprek over onze 4 thema’s, waarbij bewustwording centraal staat. 
Per thema bedenkt de deelnemer een leerdoel. 
Aan het einde van de ochtend kiest elke deelnemer een thema en leerdoel om in de middag verder mee aan de slag te gaan. 

In de middag wordt er in tweetallen gewerkt aan het eigen leerdoel.
Verder doen we speelse en interactieve oefeningen die bijdragen aan iemand haar zelfvertrouwen. De deelnemer eindigt de dag met het “Roarrr! gevoel”; geïnspireerd, zelfbewust en vol vertrouwen!


Dag 2

In de ochtend maken wij kennis met elkaar. Wij introduceren de Roarrr principes, die zorgen voor een veilige en prettige sfeer.

We gaan open in gesprek over onze thema’s, waarbij onze eigen ervaringen en situaties centraal staan. Wij gaan in gesprek met elkaar over hoe deze situaties zijn ontstaan en hoe deze anders aangepakt hadden kunnen worden. Hierbij gaat het wederom om bewustwording en het belang van het bewaken van de eigen grenzen. 

Na deze intensieve en verhelderende gesprekken oefenen wij met technieken die bijdragen aan een positieve gemoedstoestand.

Aan het begin van de middag gaan wij in op de verschillende manieren van handelen in dreigende of vervelende situaties: ‘Fight, flight or freeze’-modus. Wij zorgen dat iedere deelnemer na gaat denken over de manier waarop zij handelt in dreigende of vervelende situaties. In tweetallen wordt er gewerkt aan een opdracht over deze ‘overlevingsmechanismen’. 

Wij gaan kijken naar het ontstaan en de invloed van  beperkende en versterkende ‘overtuigingen’. Wij gaan hier actief mee oefenen, met als doel de deelnemer inzicht te geven in welke gedachten haar beperken of juist versterken.

Ook behandelen wij het nut van emoties. Je leert emoties te pijlen, te onderscheiden en te begrijpen.

Wij sluiten de dag af met de introductie van de “Roarrr check-in list”. Vragenlijsten voor zelfreflectie met verschillende doeleinden.

De deelnemer eindigt de dag met het Roarrr! gevoel”; geïnspireerd, zelfbewust en vol vertrouwen!

Een deelnemer van de Roarrr training, op individueel niveau:

Dag 1

 • Leert open in gesprek te gaan over onze thema’s
 • Vormt een eigen kijk en standpunten m.b.t. deze thema’s.
 • Weet voor zichzelf per thema wat eigen leerdoelen zijn en waar zij aan wilt werken
 • Leert een eerste stap te bedenken m.b.t. het realiseren van een leerdoel.
 • Wordt zich bewuster van eigen grenzen en leert hoe deze duidelijk aan te geven.
 • Wordt weerbaarder
 • Leert oefeningen die bijdragen aan het versterken van je zelfvertrouwen.
 • Eindigt de dag met het “Roarrr! gevoel”: geïnspireerd, zelfbewust en vol vertrouwen!


Dag 2

 • Ervaart een dieper bewustzijn m.b.t. het eigen gedrag en gevoel.
 • Leert ontspannings- en focustechnieken.
 • Leert dat eigen handelen effect kan hebben op de uitkomst van een situatie. 
 • Leert waar gedragingen en overtuigingen vandaan komen.
 • Begrijpt het nut van emoties en leert deze te pijlen, te onderscheiden en te begrijpen.
 • Krijgt de beschikking over technieken om een gezonde gemoedstoestand en zelfbeeld te creëren en te behouden.


Deelnemers van de Roarrr training, op
groeps niveau:

 • Leren opener naar elkaar toe te zijn.
 • Ontdekken dat ze meestal niet de enigen zijn.
 • Ervaren dat ze er niet alleen voor staan.
 • Worden closer, het gevoel van saamhorigheid en onderling vertrouwen neemt toe.

Voor scholen en de doelgroep van 12 – 18 jaar zijn de trainingen per module apart te boeken.

Voor particulieren en de doelgroep 19 – 30 jaar zijn de trainingen per 2 of 4 modules te boeken.

Voor een optimaal trainingsresultaat adviseren wij afname van de 4 modules (dus 2 trainingsdagen).
Bij afname van 2 modules adviseren wij de combinaties: “zelfbeeld en seksueel grensoverschrijdend gedrag” en “fysiek en mentaal geweld en gemoedstoestand”, omdat deze in elkaars verlengde liggen en elkaar versterken. 

Locatie: op eigen locatie, scholen of zorginstellingen

Trainingsduur: 6 uur per module

Groepsgrootte: 8 – 16 personen (andere aantallen bespreekbaar)