Roarrr Movement: dé plek voor verbinding en persoonlijke groei!
Empowerment trainingen gericht op zelfbeeld, mentale gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. Voor jongeren en jongvolwassenen. 

Training

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
op de werkvloer

Inhoud training SGOG

De dag training Seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

In de ochtend maken wij kennis met elkaar en delen wij het doel van deze training. Wij introduceren de Roarrr principes, die zorgen voor een veilige en prettige sfeer.

Onderdelen van de training:

 • bewustwording over eigen kennis van het thema en wat je nog kan leren
 • cijfers over SGOG
 • vormen van SGOG 
 • delen van actualiteit, beeld en verhalen
 • groepsgesprek over social shaming
 • groepsgesprek over seksuele intimidatie op de werkvloer
 • ruimte voor inbreng van ieders eigen ervaringen
 • de schade van SGOG
 • waar kan je terecht als je slachtoffer bent van SGOG (binnen en buiten jouw organisatie)
 • bewustwording van eigen grenzen en hoe deze aan te geven
 • interactieve, inzichtgevende en empowerende opdrachten


De deelnemer eindigt de dag met het “Roarrr! gevoel”; geïnspireerd, zelfbewust en vol vertrouwen!

Wat levert het op?

Een deelnemer van de Roarrr training Seksueel grensoverschrijdend gedrag, op individueel niveau:

 • Bewustwording over het thema (de cijfers, de schade en tips voor hulp).
 • Leert open in gesprek te gaan seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Vormt een eigen kijk en standpunten m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Wordt zich bewuster van eigen grenzen en leert hoe deze duidelijk aan te geven.
 • Wordt weerbaarder.
 • Ervaart een dieper bewustzijn m.b.t. het eigen gedrag en gevoel.
 • Leert dat eigen handelen effect kan hebben op de uitkomst van een situatie. 
 • Eindigt de dag met het “Roarrr! gevoel”: geïnspireerd, zelfbewust en vol vertrouwen!


Deelnemers van de Roarrr training, op
groeps niveau:

 • Een open en veilige sfeer op de werkvloer
 • Leren opener naar elkaar toe te zijn.
 • Ontdekken dat ze meestal niet de enigen zijn.
 • Ervaren dat ze er niet alleen voor staan.
 • Worden closer, het gevoel van saamhorigheid en onderling vertrouwen neemt toe.

Boekingsinformatie bedrijven

Trainingen: Seksueel Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer 

Data 2022: flexibel, in overleg

Locatie: bij uw bedrijf
 
Doelgroepvrouwen, mannen of gemixte groepen
 
Kosten: alleen per groep te boeken, kosten per training (a 7 uur) op aanvraag.