Roarrr Movement: dé plek voor verbinding en persoonlijke groei!
Empowerment trainingen gericht op zelfbeeld, mentale gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. Voor jongeren en jongvolwassenen. 

Aanpak

De Roarrr methode stelt 3 thema’s centraal waar de meeste jongeren en jongvolwassenen mee te maken hebben, of mee te maken kunnen krijgen. De thema’s zijn zelfbeeldmentale gezondheid en grensoverschrijdend gedrag.

Wij koppelen de pijlers bewustwordingweerbaarheid en zelfvertrouwen aan ieder thema, zodat iedere deelnemer zich hier per thema in kan ontwikkelen. 

Onze focus met de trainingen is Empowerment; het proces waardoor iemand gestimuleerd wordt zelfstandig te beslissen en te handelen en voor zichzelf op te komen. Dit doen wij met methodieken die leiden tot het vergroten van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en een positief zelfbeeld bij de deelnemers.

Meer weten over onze aanpak?